X
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
405 بازديد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس

تفاوت دستور تخلیه ملک اجاره ای با حکم تخلیه

تفاوت دستور تخلیه ملک اجاره ای با حکم تخلیه

تفاوت دستور تخلیه ملک اجاره ای با حکم تخلیه

در اجاره نشینی معمولا” یکی از مسائلی که در روابط موجر و مستاجر پیش میآید این است که زمان قرارداد اجاره به پایان رسیده اما مستاجر قصد تخلیه خانه را ندارد و موجر در این شرایط باید حق خود را از طریق مراجع قضایی درخواست کند. در این نوشتار به بررسی و تفاوت دو راهکاری که در این شرایط پیش پای صاحب خانهای است میپردازیم.

برای تخلیه ملک مسکونی که اجاره نامه آن به صورت عادی تنظیم شده و مدت اجاره نیز به پایان رسیده باشد، یکی از دو حالت زیر مفروض است:

  1. تقاضای دستور تخلیه ملک
  2. تقاضای حکم تخلیه ملک

تقاضای دستور تخلیه:

برای درخواست دستور تخلیه باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشد:

  • اجاره نامه مدت داشته باشد .
  •  اجاره نامه در دو نسخه تنطیم شده باشد .
  • هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء موجر و مستاجر رسیده باشد .
  •  هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد .
  • مدت اجاره تمام شده باشد .

در صورت وجود تمام این شرایط و با ارائه دادخواست تخلیه ملک به شورای اختلاف محل وقوع ملک، دستور تخلیه صادر خواهد شد. اجرای دستور تخلیه نیاز به صدور برگ اجرائیه ندارد و اصولا طی یک هفته پس از تقدیم تقاضای صاحبخانه، انجام می شود. پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجرائیه، چنانچه تا 3 روز مستاجر ملک را تخلیه نکرد و تحویل نداد، دستور تخلیه در روز و ساعت مشخص توسط مأمور اجرا انجام خواهد شد.

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و تقاضای مهلت کند، مرجع قضایی  با دادن مهلت به مستاجر برای یک نوبت و به مدت حداکثر یک ماه موافقت خواهد کرد.

تقاضای حکم تخلیه:

در صورتی که مدت اجاره تمام شده باشد، اما حتی یکی از شرایطی که در بالا ذکر شد موجود نباشد، مشمول دستور تخلیه نخواهد شد. در اینگونه موارد با تقدیم دادخواست مربوطه، حکم تخلیه صادر میشود. دریافت حکم تخلیه مستلزم تعیین جلسه رسیدگی، صدور حکم تخلیه توسط مرجع قضایی، تجدیدنظر وتقاضای صدور اجرائیه خواهد بود و نسبت به دستور تخلیه  زمان بیشتری خواهد برد.

چنانچه املاک مسکونی با وکالتنامه رسمی اجاره داده شده باشند و اجاره نامه هم عادی باشد، مالک شخصا یا توسط وکیل دادگستری میتواند از طریق شورای حل اختلاف درخواست تخلیه ملک را ارائه کند.

اگر اجاره نامه رسمی باشد، موجر یا وکیل او، ابتدا باید به دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده  و پس از صدور اوراق اجرائیه، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه کند.

 

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

دی ان ان