درخواست معاوضه

درخواست معاوضه 1399

درخواست  معاوضه

در گذشته افراد چیزی برای خود نداشتند و همه چیز برای دولت بود اما امروزه نهادی داریم به اسم مالکیت خصوصی که با وجود مالکیت خصوصی هر شخصی مالک مال خود میباشد و افراد برای اینکه بتوانند چیزی را بدست آورند به طور قانونی عمل میکنند و  درخواست معاوضه  میدهند این یکی از مهم ترین دستاورد های بشر میباشد.

یکی از مهم ترین قانون ها در رابطه با مالکیت خصوصی،داشتن سند مربوط به آن مال است.

با وجود این سند و مدرکی که دال بر مالکیت شما میباشد شما میتوانید ثابت کنید که صاحب انچه در سند هستید میباشید.درخواست معاوضه همان قرار داد معاوضه میباشد لذا در ادامه به توضیح و شرح آن خواهیم پرداخت

اگر دوران مدرسه خودرا به یاد داشته باشید در درس تاریخ در رابطه با انواع مبادله به شما تدریس شده است که یکی از انواع آن کالا به کالا میباشد در این مبادله فردی که کالایی را بیشتر از نیاز خود در اختیار داشت، با کالای دیگر مبادله می‌کرد. در قبال خدمات مختلف نیز این معامله انجام می‌شد و فرد در ازای ارائه خدمتی به فرد دیگر کالا یا خدماتی از آن فرد دریافت می‌کرد.  قرارداد معاوضه در واقع همان مبادله کالا با کالا، کالا و خدمات و یا مبادله خدمات با خدمات است.

در رابطه با درخواست معاوضه و به عبارت بهتر قرارداد معاوضه در ماده ۴۶۴قانون مدنی به آن پرداخته شده است که به شرح زیر است:قرارداد معاوضه عقدی است که در آن عوضین،مالی را در مقابل و در عوض مال دیگر اخذ میکنند.در ادامه به مثال هایی خواهیم پرداخت تا مطالب برای شما واضح و روشن تر شود:اگر شخصی برنج خود را به شخص دیگر بدهد و در مقابل میوه بگیر عمل معاوضه واقع شده است و یا حتی شخصی ملک خود را با ملک دیگری مبادله کند.با این مثال متوجه میشویم که لزومی ندارد که حتما دو چیزی که معاوضه میشود یکسان باشد بلکه میتواند متفاوت باشد .

ویژگی های های درخواست و قرار داد معاوضه به شرح زیر میباشد:

۱-عقدی معوض است یعنی اینکه   قرارداد باید دوطرفه باشد و در مقابل یک کالا، کالای دیگری وجود داشته باشد.

۲- قرارداد معاوضه از عقود لازم است یعنی نمی‌توان قرارداد را به صورت یک‌ طرفه فسخ کرد و باید هر دو طرف برای فسخ قرارداد حضور داشته باشند.

۳- قرارداد معاوضه از عقود تملیکی است یعنی هر یک از طرفین قبال قرارداد چیزی از دیگری دریافت می کنند. برای مثال معاوضه آپارتمان با ماشین.

ممکن است شما درخواست معاوضه را با بیع خلط کنید و دچار اشتباه شوید البته حق دارید دچار اشتباه شوید چرا که خیلی واضح و درست در خیلی از جاها به آن اشاره نشده است  اما در ادامه به توضیح و شرح این دو مورد و تفاوت های آن خواهیم پرداخت تا کمتر دچار اشتباه شوید:

مطابق ماده ۳۳۸قانون مدنی بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم.در زبان عامیانه و عرف از قولنامه نیز استفاده میشود.

شاید برایتان سوال پیش آید که چه زمانی از قولنامه استفاده میشود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که: زمانی که خریدار و فروشنده  قصد دارند تا معامله‌ای را انجام دهند اما هنوز مقدمات این معامله فراهم نشده است آن‌ها می‌توانند با یکدیگر  عقد بیع یا قولنامه ببندند.