یکی از راه‌های خرید خانه و به قول معروف صاحب‌خانه شدن پیش خرید خانه است. از آن‌جایی که پیش‌خرید خانه یعنی پول دادن بابت چیزی که هنوز وجود ندارد، قبل از امضای قرارداد پیش فروش خانه باید حواسمان را خوب ...

نکاتی که در نوشتن متن قرارداد ضروری هستند و نبود آن می‌تواند کل قرارداد را از حالت حقوقی و محکمه پسند، خارج نمایند. پس لازم نکات نحوه نوشتن متن قرارداد و تنظیم آن را جدی بگیرید. ...

قرارداد به عنوان یک سند حقوقی در برابر همگان قابل استناد است و طرفین با استناد به قرارداد نیاز به دلیل بیشتری برای مطالبه تعهدات طرف دیگر ندارند. ...