قرارداد معاوضه عقدی است که در آن عوضین، مالی را در مقابل و در عوض مال دیگر اخذ می‌کنند. ...

پیش خرید آپارتمان به معنی پرداخت مبلغ آپارتمان قبل از کامل شدن خانه و آماده شدن آن برای سکونت است. به این ترتیب شما قبل از اینکه آپارتمان مورد نظرتان آماده تحویل و سکونت شود، بهای آن را نقدی یا ...

یکی از راه‌های خرید خانه و به قول معروف صاحب‌خانه شدن پیش خرید خانه است. از آن‌جایی که پیش‌خرید خانه یعنی پول دادن بابت چیزی که هنوز وجود ندارد، قبل از امضای قرارداد پیش فروش خانه باید حواسمان را خوب ...